Vi kontraktpackar läkemedel från bulk och tillverkar och packar medicintekniska instrument och dentalprodukter. Vi bereder icke sterila lösningar och fyller flaskor. Vi arbetar med blisterpackning och burkfyllning och våra produktionslinjer är snabbt omställbara mellan olika produkter, även när det gäller små batcher. Vi förpackar också medicintekniska produkter i djupblister.

Vi förser kapslar och burkar med etiketter och vi har bläckstråleskrivare för märkning av blisterkartor. Det finns även utrustning för att utföra tilltryck på kapslar och utskrift av etiketter. Flexibiliteten är mycket hög och vi hanterar ett stort antal produkter med hög servicenivå i både små och stora upplagor.