• Bläckstrålemärkning av blister och kapsel
  • Automatisk dagmärkningsetikettering av blisterkartor
  • Etikettering av samtliga förpackningstyper
  • Bläckstrålemärkning av 2D kod