• Vi fyller flaskor med icke sterila lösningar
  • Blandning av lösning
  • Momentdragning av skruvkork
  • Etikettering och packning i kapsel