• Djupblistermaskin Dixie Vac Innovation
  • Maximalt formningsdjup 130 mm
  • Maximal yta 296 x 400 mm
  • Komplett packning i kapsel