FÖRPACKNINGSTJÄNSTER

Vi arbetar med allt som har med packeteringen att göra – från idé till leverans. Vi har samarbete med ett stort antal underleverantörer och kan ofta föreslå flera olika alternativa förpackningslösningar.

Vi köper in och lagerhåller förpackningsmaterial, vi lagerhåller råvaror, slutförpackar och levererar till kund eller grossist på utsatt tid. Vi har egen QP som kan frisläppa färdiga produkter mot marknaden.

Ori Medical har tillstånd för import från tredjeland av läkemedel till Europa.