Kvalitetsarbetet pågår ständigt. Våra medarbetare utbildas löpande för att öka deras kunskap och bidra till ett kvalitetstänkande som genomsyrar allt vi gör. Vi har en kvalitetsavdelning som följer upp och kontrollerar arbetet. Vi skriver kvalitetsavtal med våra kunder som tydligt anger vem som ansvarar för vad.

Vi drar oss inte för att ställa krav på våra kunder när vi vet att det underlättar samarbetet. Vi vill att alla leveranser till oss åtföljs av ett analyscertifikat och att råmaterial ska vara frisläppt för packning. Kvalitetsarbetet är en viktig del i allt vi gör – från idé till leverans.