Företaget

Ori Medical förpackar läkemedel och medicintekniska produkter och erbjuder en mängd olika relaterade tjänster. Företaget bildades 1995 och började med ompackning av läkemedel 1997. Ori Medical har tillstånd att hantera läkemedel i bulk, import av läkemedel från tredje land, packning av medicintekniska produkter samt kosttillskott.

Våra lokaler är från början byggda åt oss och helt anpassade för vår verksamhet. Verksamheten är uppdelad i två olika byggnader på vardera 2100 m2 och vi har renrum klass 100 000 (klass D) på 600 m2.